Summer:  August 22 – September 19 (Saturday AM)
Summer 2:  September 9 – October 7 (Wednesday PM)
Fall:  October 24 – November 21 (Saturday AM)
Fall 2:  November 18 – December 16 (Wednesday PM)